Tuyển dụng 3 việc làm Nghiên Cứu Và Phát Triển (R&D) tại Hải Phòng trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 3 việc làm Nghiên Cứu Và Phát Triển (R&D) tại Hải Phòng trong tháng 06/2019
Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
2. Nhân Viên R&D Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
3. Trưởng Bộ Phận R&D Công ty TNHH Woosung Electronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat