Tìm việc .net/c# tại Bắc Kạn trong tháng 01/2020 (63 việc làm)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Cầu Giấy, Hà Nội] Lập Trình Unity Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Web Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Hà Nội] Web App Developer (PHP, .NET) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 36 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
4. Nhân Viên CNTT và Dữ Liệu Trung Tâm Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Quận 1] Web Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  14 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. IT Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  26/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Quận 1, HCM] Web Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  14 - 23 triệu VNĐ
Briswell Co.,Ltd
8. Thực Tập Lập Trình C# (C# Intern Developer) Briswell Co.,Ltd
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. [Hà Nội] .NET Developers Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 33 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [Hà Nội] .NET Leader Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 46 triệu VNĐ
Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
11. Chuyên Viên Phát Triển Ứng Dụng Công Nghệ Thông Tin Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Fabbi
12. Fresher .NET Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Fabbi
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Fabbi
13. Fresher Salesforce Developer Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Fabbi
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Ecount Việt Nam
14. .NET Developer Công ty TNHH Ecount Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH VK Link
15. Lập Trình Viên .NET (NET Developer) Công Ty TNHH VK Link
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Xây dựng Maven
16. Front - End Developer Công ty CP Xây dựng Maven
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  16 - 18 triệu VNĐ
Công ty CP Xây dựng Maven
17. Kỹ Sư Phần Mềm Công ty CP Xây dựng Maven
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Xây dựng Maven
18. Nhân Viên Lập Trình ASP.NET, C#.Net Công ty CP Xây dựng Maven
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
19. Fresher Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 10 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
20. Lập Trình .NET Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Bắc Kạn
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 45 triệu VNĐ
Chat