Tìm việc Mysql tại Hồ Chí Minh trong tháng 12/2019 (7145 việc làm) - Trang 10

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
96. [HCM] Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole
97. Nhân Viên Thiết Kế Nội Thất Công Ty Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Thời Đại
98. Nhân Viên Sale Admin Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Thời Đại
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Magenest
99. International Sales IT Công ty Cổ phần Magenest
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Thế Giới Sắc Màu
100. Nhân Viên Gia Công Ép Áo Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Thế Giới Sắc Màu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Thế Giới Sắc Màu
101. Nhân Viên Thiết Kế Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Thế Giới Sắc Màu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Nhà hàng Kobe Teppanyaki
102. Thu Ngân Nhà hàng Kobe Teppanyaki
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Nhà hàng Kobe Teppanyaki
103. Nhân Viên Kế Toán Nhà hàng Kobe Teppanyaki
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Nhà hàng Kobe Teppanyaki
104. Nhân Viên Thu Ngân Bán Hàng Nhà hàng Kobe Teppanyaki
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Nhà hàng Kobe Teppanyaki
105. Nhân Viên Rửa Chén Nhà hàng Kobe Teppanyaki
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Nhà hàng Kobe Teppanyaki
106. Nhân Viên Đầu Bếp Nhà hàng Kobe Teppanyaki
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
107. [Quận 1] Phiên Dịch Anh - Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
108. [Quận 1] Trợ Lý Tiếng Nhật - Anh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH PV Marketing
109. Nhân Viên Tư Vấn Công Ty TNHH PV Marketing
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
110. Nhân Viên Chất Lượng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Chat