TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 99 việc làm tại Tây Ninh trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 99 việc làm tại Tây Ninh trong tháng 04/2019
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam
1. [Tây Ninh] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Đối Tác Ngân Hàng - Prudential VN

* Thông tin về Chuyên ngành Bancassurance (Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng). Làm việc tại các địa điểm ngân hàng hợp tác với công ty.Phân phối bảo hiểm qua ngân hàng, hay còn gọi là Bancassura ... - [xem chi tiết]

Công Ty TNHH SML&FT ( Việt Nam)
2. Kế Toán Tổng Hợp (General Accountant) - SML&FT

Book/Posting entries are relevant to (commission, rebate, loan, accrual, prepayment-if any) Book/Posting entries are relevant to AP vendors, expenditure Monthly allocate the shipping cost accrual by - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Nhang Thiền
3. Tuyển Giám Sát Kinh Doanh Khu Vực Tây Ninh - Mặt Hàng: Nhang Trầm Sạch - Nhang Thien JSC

- Hỗ trợ bán hàng và giám sát công việc bán hàng nhằm đạt mục tiêu doanh số tại khu vực do mình phụ trách. - Tuyển Dụng, Huấn Luyện & Đào tạo nhân viên. - Trưng Bày & Quản lý vật dụng trưng bày trong ... - [xem chi tiết]

HTP Pharma
4. Nhân Viên Kinh Doanh TT - HTP Pharma

Giới thiệu sản phẩm và bán hàng trong địa bàn phụ trách Duy trì và chăm sóc khách hàng hiện hữu Phát triển hệ thống khách hàng và hoàn thành chỉ tiêu doanh số Đảm bảo bán hàng đúng tuyến, triể ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam
5. [Tây Ninh] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Làm Việc Tại Ngân Hàng - Prudential VN

* Thông tin về Chuyên ngành Bancassurance (Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng). Làm việc tại các địa điểm ngân hàng hợp tác với công ty.Phân phối bảo hiểm qua ngân hàng, hay còn gọi là Bancassura ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam
6. Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Hợp Tác Ngân Hàng [Tây Ninh] - Prudential VN

* Thông tin về Chuyên ngành Bancassurance (Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng). Làm việc tại các địa điểm ngân hàng hợp tác với công ty.Phân phối bảo hiểm qua ngân hàng, hay còn gọi là Bancassura ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam
7. Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Liên Kết Theo Dự Án Ngân Hàng [Tây Ninh] - Prudential VN

* Thông tin về Chuyên ngành Bancassurance (Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng). Làm việc tại các địa điểm ngân hàng hợp tác với công ty.Phân phối bảo hiểm qua ngân hàng, hay còn gọi là Bancassura ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam
8. Chuyên Viên Tư Vấn Cấp Cao - Kênh Hợp Tác Theo Dự Án Ngân Hàng [Tây Ninh] - Prudential VN

* Thông tin về Chuyên ngành Bancassurance (Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng). Làm việc tại các địa điểm ngân hàng hợp tác với công ty.Phân phối bảo hiểm qua ngân hàng, hay còn gọi là Bancassura ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Nguyễn Quang Sài Gòn Ô Tô
9. Kế Toán Trưởng - Tây Ninh - Hyundai Kinh Dương Vương

Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của bộ phận Kế toán. Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của bộ phận Kế toán. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả hoạt động của các nhân ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam
10. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Theo Dự Án Ngân Hàng - Prudential VN

* Thông tin về Chuyên ngành Bancassurance (Kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng). Làm việc tại các địa điểm ngân hàng hợp tác với công ty.Phân phối bảo hiểm qua ngân hàng, hay còn gọi là Bancassura ... - [xem chi tiết]

Chat