Tuyển dụng 11 việc làm mysql tại Quảng Trị trong tháng 06/2019 - Trang 2

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 11 việc làm mysql tại Quảng Trị trong tháng 06/2019 - Trang 2
HTP Pharma
11. Nhân Viên Kinh Doanh/ Trình Dược Viên Otc HTP Pharma
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
12. Cộng Tác Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
13. Giám Sát Bán Hàng Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
14. Giám Đốc/Phó Giám Đốc Kinh Doanh Thị Trường Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
15. Giám Đốc Miền Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hoa Thiên Phú
16. Trình Dược Viên Otc/ Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần Dược Phẩm Hoa Thiên Phú
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
17. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
 • Địa điểm:
  Hà Tĩnh
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO
18. Giám Sát Bán Hàng Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO
Công ty cổ phần thép và TBXD SEMEC
19. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần thép và TBXD SEMEC
 • Địa điểm:
  Quảng Bình
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM
20. Nhân Viên Thương Vụ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG ĐỒNG LÂM
 • Địa điểm:
  Quảng Trị
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Nhà Nước MTV TM và XNK Viettel
21. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH Nhà Nước MTV TM và XNK Viettel
 • Địa điểm:
  Hà Tĩnh
 • Thời hạn:
  02/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat