TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng

Tuyển dụng 96 việc làm mysql tại Ninh Bình trong tháng 05/2019 - Trang 8

 1. JobsGO
 2. Việc làm
 3. Tuyển dụng 96 việc làm mysql tại Ninh Bình trong tháng 05/2019 - Trang 8
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
71. Thư Ký Giám Đốc - Du Lịch Doanh Sinh
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  26/05/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
72. Lễ Tân Khách Sạn - Du Lịch Doanh Sinh
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  26/05/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
73. Hướng Dẫn Viên Du Lịch - Du Lịch Doanh Sinh
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  26/05/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
74. Nhân Viên Buồng Phòng - Du Lịch Doanh Sinh
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  26/05/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
75. Trưởng Phòng Marketing - Du Lịch Doanh Sinh
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  26/05/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
76. Quản Lý Nhà Hàng - Du Lịch Doanh Sinh
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  26/05/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Và Du Lịch Doanh Sinh
77. Kế Toán Tổng Hợp - Du Lịch Doanh Sinh
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  19/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
78. Phó Giám Đốc Chi Nhánh PT Khách Hàng Cá Nhân - SHB
Công Ty Cổ Phần xi măng hệ dưỡng
79. Công Nhân Vận Hành - Hệ dưỡng
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  30/05/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
80. Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp - SHB
Chat