Tuyển dụng 246 việc làm mysql tại Long An trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 246 việc làm mysql tại Long An trong tháng 09/2019
Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
1. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quốc Tế Dương Minh
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  19/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công TY TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL - VNPT
3. Nhân Viên Khai Thác Công TY TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL - VNPT
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  12/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Purchasing Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Phiên dịch kiêm GA tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Nhân viên xuất/nhập khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Long An] Trưởng Phòng Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Long An] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đồng Tâm
9. Nhân Viên Kế Hoạch Công ty Cổ phần Đồng Tâm
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  23/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đa Quốc Gia Tân Phú Minh
10. Kỹ Thuật Điện Công Ty Cổ Phần Đa Quốc Gia Tân Phú Minh
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  23/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Long Hiệp
11. Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Công ty TNHH Long Hiệp
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  23/10/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Phiên Dịch Kiêm Ga Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  23/10/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. Trưởng Phòng Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  23/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Nhân Viên Xuất/Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  23/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Trưởng Phòng Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. Phiên Dịch Kiêm Ga Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. Nhân viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  21/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. Tổ Trưởng Tổ Lắp Ráp Cơ Khí Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  21/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. Nhân Viên Kiểm Tra (QC) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  21/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Chat