Tuyển dụng 270 việc làm Mysql tại Long An trong tháng 10/2019 - Trang 9

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 270 việc làm Mysql tại Long An trong tháng 10/2019 - Trang 9
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
81. Trưởng Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
82. Trưởng Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  22 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
83. [Long An] Trưởng Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  21/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
84. Trưởng Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
85. Nhân Viên Bộ Phận Kỹ Thuật Sản Xuất CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  21/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
86. Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  21/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TM DV Alobuild
87. Kỹ Sư Qa/Qc/Qs Công Ty TNHH TM DV Alobuild
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM DV Alobuild
88. Giám Sát Lắp Dựng Công Ty TNHH TM DV Alobuild
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan
89. Bảo Trì Cơ Khí Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  25/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan
90. Giám Sát Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan
91. Chuyên Viên Nhân Sự (Triển Khai KPI) Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan
92. Kế Toán Thuế Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  04/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan
93. Nhân Viên Kinh Doanh Phân Bón Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan
94. Chuyên Viên Quản Lý Thành Tích Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan
95. Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực (ASM) Công Ty Cổ Phần Phân Bón Hà Lan
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TM DV Alobuild
96. KS An Toàn Lao Động Công Ty TNHH TM DV Alobuild
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM DV Alobuild
97. Quản Đốc Xưởng Mộc Công Ty TNHH TM DV Alobuild
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
98. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH TM DV Alobuild
99. Kỹ Sư Kết Cấu Thép Công Ty TNHH TM DV Alobuild
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Euvipharm - TV Tập đoàn F.I.T
100. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Euvipharm - TV Tập đoàn F.I.T
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat