Tìm việc Mysql tại Long An trong tháng 01/2020 (155 việc làm) - Trang 9

Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
85. Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng (Customer Service Executive) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
86. Giám Sát Sản Xuất (Senior Production Supervisor) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
87. Thực Tập Sinh Kế Hoạch (Planning Intern) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
88. Kế Toán Công Nợ (Ar Accountant) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
89. Technical Support Specialist Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
90. Kế Toán (Accountant) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
91. Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm (Product Developer) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
92. Kỹ Sư Công Nghiệp (Industrial Engineer) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
93. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
94. Kỹ Sư Kỹ Thuật Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
95. Trợ Lý Ban Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Airspeed manufacturing Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Chat