Tuyển dụng 264 việc làm mysql tại Long An trong tháng 10/2019 - Trang 8

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 264 việc làm mysql tại Long An trong tháng 10/2019 - Trang 8
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
71. Tổ Trưởng Tổ Lắp Ráp Cơ Khí Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  21/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
72. Nhân Viên Kiểm Tra (QC) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  21/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
73. Trưởng Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
74. Trưởng Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  22 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
75. [Long An] Trưởng Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  21/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
76. Trưởng Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
77. Nhân Viên Bộ Phận Kỹ Thuật Sản Xuất CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  21/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
78. Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí CÔNG TY CỔ PHẦN INTERHOUSE LA
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  21/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
79. Kế Toán Kho Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
80. [Long An] Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
81. [Long An] Thông Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  14 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
82. [Long An] Thông Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
83. Trưởng Phòng Kĩ Thuật Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
BODYNITS CO.,LTD
84. Nhân Viên CFA Ngành May Mặc BODYNITS CO.,LTD
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
BODYNITS CO.,LTD
85. Giám Sát Chất Lượng (QA Supervisor) BODYNITS CO.,LTD
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  13 - 18 triệu VNĐ
BODYNITS CO.,LTD
86. Technical Designer/ CAD Specialist BODYNITS CO.,LTD
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
BODYNITS CO.,LTD
87. Nhân Viên Giao Hàng (Shipping Officer) BODYNITS CO.,LTD
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
BODYNITS CO.,LTD
88. Nhân Viên Thu Mua (Merchandiser) BODYNITS CO.,LTD
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
BODYNITS CO.,LTD
89. Quản Lý Sản Xuất (Production Manager) BODYNITS CO.,LTD
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
BODYNITS CO.,LTD
90. Kỹ Sư Công Nghiệp (Industrial Engineer / Sportwear Garment) BODYNITS CO.,LTD
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 16 triệu VNĐ
Chat