Tuyển dụng 232 việc làm Mysql tại Long An trong tháng 11/2019 - Trang 3

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nguồn Điện Ri Jie
21. Thợ Điện Công Ty TNHH Kỹ Thuật Nguồn Điện Ri Jie
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
22. [Cần Giuộc, Long An] Tổ Trưởng Tổ Lắp Ráp Cơ Khí Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  24/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
24. Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sales Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
25. [Long An] Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
26. [Long An] Nhân Viên Lắp Ráp Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
27. [Long An] Nhân Viên QC Cơ Khí Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
28. [Long An] Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  13 - 28 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
29. [Long An] Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sales Manager – Korean Account) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  35 - 55 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tân Hùng Cơ
30. Nhân Viên Bảo Trì - ở Đức Hòa, Long An Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tân Hùng Cơ
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
31. [Kizuna] Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  16 - 25 triệu VNĐ
Alliance Construction & Trading Co., Ltd
32. Thư Ký Công Trình Alliance Construction & Trading Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  18/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Alliance Construction & Trading Co., Ltd
33. Công Nhân Điện Nước Alliance Construction & Trading Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  18/11/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Trí Việt
34. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Trí Việt
 • Địa điểm:
  Sóc Trăng...
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
35. Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tiếng Hàn Topik 4 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  13 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
36. Trưởng Bộ Phận Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
37. Nhân Viên Lắp Ráp Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
38. Nhân Viên QC Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH DURAMACS
39. Trưởng Phòng Thiết Kế CÔNG TY TNHH DURAMACS
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Nhôm Kính Anh Việt
40. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Và Nhôm Kính Anh Việt
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat