Tuyển dụng 193 việc làm Mysql tại Long An trong tháng 11/2019 - Trang 12

Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
111. Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
112. Nhân Viên KCS Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
113. Nhân Viên HACCP Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
114. Nhân Viên Nghiên Cứu Sản Phẩm Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
115. Nhân Viên Thống Kê Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV International Trimmings & Label
116. Printing Supervisor Công ty TNHH MTV International Trimmings & Label
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Viet Fiber
117. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Viet Fiber
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Euvipharm - TV Tập đoàn F.I.T
118. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Euvipharm - TV Tập đoàn F.I.T
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Olam Việt Nam
119. KTV Phát Triển Sản Phẩm (Product Development Technician) Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Gạo Minh Tâm
120. Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Truyền Thống Công ty TNHH Gạo Minh Tâm
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
121. Nhân Viên QC Kết Cấu Thép Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 22 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
122. Nhân Viên Kỹ Thuật Dự Án Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  26/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
123. Quản Lý Bán Hàng Khu Vực (Area Sales Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  23 - 46 triệu VNĐ
Chat