Tuyển dụng 200 việc làm Mysql tại Hưng Yên trong tháng 11/2019 - Trang 5

Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
41. Nhân Viên Vật Tư Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
42. Chuyên Viên Giao Nhận Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
43. Chuyên Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
44. Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
45. Phó Trưởng Phòng TC - HC Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
46. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
47. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
48. Nhân Viên Thủ Kho Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
49. Chuyên Viên TC - HC Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
50. Chuyên Viên Kế Toán - Tài Chính Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
51. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
52. Công Nhân Lắp Ráp Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
53. Nhân Viên Bảo Vệ Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CPDV QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HUNTERVAI
54. Chuyên Viên Nhân Sự CÔNG TY CPDV QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HUNTERVAI
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
55. Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico)
56. Chuyên Viên Giám Sát Điện - Tự Động Hóa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng (Vihajico)
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
57. Kiểm Soát Viên Hỗ Trợ Tín Dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
58. Chuyên Viên Thẩm Định Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Geagles Group
59. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần Geagles Group
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
60. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat