Tuyển dụng 207 việc làm Mysql tại Hưng Yên trong tháng 11/2019 - Trang 3

Công ty TNHH Đầu Tư Ứng Dụng Sản Xuất Bao Bì Việt
21. Quản Đốc Sản Xuất Công ty TNHH Đầu Tư Ứng Dụng Sản Xuất Bao Bì Việt
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Điện Tử Hiệp Hưng
22. Nhân Viên Phát Triển Thị Trường (Miền Bắc) Công ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Điện Tử Hiệp Hưng
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Tập đoàn Ngọc Diệp
23. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Tập đoàn Ngọc Diệp
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hữu Cơ Tuệ Viên
24. Nhân Viên Ban Kinh Tế - Kế Hoạch Công Ty Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hữu Cơ Tuệ Viên
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hữu Cơ Tuệ Viên
25. Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hữu Cơ Tuệ Viên
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hữu Cơ Tuệ Viên
26. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Hữu Cơ Tuệ Viên
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Trí Việt
27. Kỹ Thuật Viên Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Trí Việt
 • Địa điểm:
  Bình Phước...
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Trí Việt
28. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Trí Việt
 • Địa điểm:
  Sóc Trăng...
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH MTV Avac Việt Nam
29. Nhân viên cơ điện Công ty TNHH MTV Avac Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Palfinger Boats Việt Nam
30. Kỹ Sư Sản Xuất (Production Engineer) Công ty TNHH Palfinger Boats Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Palfinger Boats Việt Nam
31. Kỹ Sư Thiết Kế (Design Engineer) Công ty TNHH Palfinger Boats Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Palfinger Boats Việt Nam
32. Cán Bộ Mua Hàng Kỹ Thuật (Technical Purchasing Staff) Công ty TNHH Palfinger Boats Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Sao Vàng
33. Nhân Viên An Ninh Khu Đô Thị Ecopark Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Sao Vàng
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH công nghiệp Mytek
34. Nhân Viên Phòng Kế Hoạch Kỹ Thuật Công ty TNHH công nghiệp Mytek
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
35. Kỹ Sư Cải Tiến Hệ Thống Sản Xuất Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
36. Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
37. Trưởng Phòng QC Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
38. Nhân Viên Thu Mua (Procurement Staff) Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
39. Nhân Viên Bảo Trì Sản Xuất Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
40. Nhân Viên Bảo Trì Khuôn Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat