Tuyển dụng 5163 việc làm Mysql tại Hà Nội trong tháng 10/2019 - Trang 9

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 5163 việc làm Mysql tại Hà Nội trong tháng 10/2019 - Trang 9
Avina Logistics - Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Avina
81. Trợ Lý Kinh Doanh Avina Logistics - Công Ty Cổ Phần Tiếp Vận Avina
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Nippo Mechatronics ( Việt Nam )
82. IT Application Staff Công ty TNHH Nippo Mechatronics ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH My Second Home
83. Nhân Viên Kinh Doanh Nội Thất Công ty TNHH My Second Home
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
84. Junior QA Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
85. Content Manager/Executive (Ecommerce, IT, Saas) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
86. Chuyên Viên Nhân Sự Mảng IT (HR Executive) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
87. Lead Ui/Ux Designer (Web App, Ecommerce) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 45 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
88. Content Manager/Executive Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  11 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH Homedy
89. Chuyên Viên Designer Ux/Ui Công ty TNHH Homedy
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn
90. Nhân Viên Sales - Marketing Công ty phần mềm quản lý bán hàng Nhanh.vn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
91. [Đống Đa, Hà Nội] Content Manager/Executive (Ecommerce, IT, SaaS) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
92. [Hà Nội] IT Communicator Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
93. [Hà Nội] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật IT Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
94. Chuyên Viên/ Trưởng Phòng Marketing (Growth Marketing Manager/Executive) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Truyền thông HFL
95. Nhân Viên Hành Chính Mua Sắm Công ty TNHH Truyền thông HFL
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
96. Kế Toán Doanh Thu Công ty Cổ Phần Sói Biển Trung Thực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
97. Backend Developer ( (PHP, Golang, Laravel) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  17 - 27 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trung Dũng
98. Nhân Viên QC Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trung Dũng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
99. [Hà Nội] IT Communicator (Senior & Junior) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trung Dũng
100. Nhân Viên Quản Lý - Giám Sát 5S Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trung Dũng
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat