TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 104 việc làm tại Hà Nam trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 104 việc làm tại Hà Nam trong tháng 04/2019
Công ty TNHH Dong Shin Coil Vina
1. Công Nhân - Công ty TNHH Dong Shin Coil Vina

Gia công, lắp ráp các chi tiết sản xuất về bộ thu tai nghe điện thoại và một số sản phẩm điện tử khác. Môi trường làm việc: Được làm việc trong môi trường sạch sẽ, chuyên nghiệp, được ngồi làm, kh ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Dong Shin Coil Vina
2. Nhân Viên Mua Bán - Công ty TNHH Dong Shin Coil Vina

Nhận và xem xét các yêu cầu mua hàng từ các bộ phận liên quan trong Cty gửi đến; Lựa chọn và thương thào với nhà cung cấp; Tiến hành mua hàng đúng, đầy đủ và kịp thời đáp ứng các yêu cầu vật tư, ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Dong Shin Coil Vina
3. Kế Toán Tổng Hợp - Công ty TNHH Dong Shin Coil Vina

Trực tiếp hạch toán và kiểm tra toàn bộ chứng từ và nghiệp vụ kế toán phát sinh. Tổng hợp số liệu, báo cáo doanh thu, chi phí, tạm tính lãi lỗ, nhập xuất tồn...theo đúng quy định của Thuế và chế đ ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Dong Shin Coil Vina
4. Phiên Dịch Tiếng Hàn - Công ty TNHH Dong Shin Coil Vina

Phiên dịch trong các cuộc họp của giám đốc Phiên dịch các công việc trong văn phòng Các công việc khác theo yêu cầu của giám đốc - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Dong Shin Coil Vina
5. Phiên Dịch Tiếng Trung - Công ty TNHH Dong Shin Coil Vina

Phiên dịch trong các cuộc họp của lãnh đạo. Biên dịch một số tài liệu văn phòng. Mua hàng hóa vật tư. - [xem chi tiết]

 J&T EXPRESS Việt Nam
6. Nhân Viên Tiếng Trung - J&T EXPRESS Việt Nam

-         Giúp cho ban giám đốc chỉ đạo và theo dõi việc lập và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động của chương trình, tổ chức của công ty. -         Phối hợp với các đội và bộ phận đ ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Gigatera Việt Nam
7. Phiên Dịch Tiếng Trung - Gigatera Việt Nam

Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn   Địa chỉ: Lô C, KCN Đồng Văn I, Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Gigatera Việt Nam
8. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất - Gigatera Việt Nam

Lập kế hoạch sản xuất; Theo dõi và quản lý sản xuất; Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn; Địa chỉ: Lô C, KCN Đồng Văn I, Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Gigatera Việt Nam
9. Nhân Viên Thiết Kế Phần Mềm - Gigatera Việt Nam

Lập trình C/C++ và SQL; Làm việc với các tool lập trình visual studio; Phán đoán kết quả đo; Lập trình webserver và Mysql server; Công việc cụ thể sẽ trao đổi trong quá trình phỏng ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Gigatera Việt Nam
10. Nhân Viên Mua Hàng - Gigatera Việt Nam

Phụ trách mảng mua hàng các hạng mục về gia công, cơ khí; Chi tiết công việc trao đổi khi phỏng vấn Địa chỉ: Lô C, KCN Đồng Văn I, Yên Bắc, Duy Tiên, Hà Nam  - [xem chi tiết]

Chat