Tuyển dụng 644 việc làm mysql tại Đồng Nai trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 644 việc làm mysql tại Đồng Nai trong tháng 07/2019
Công Ty TNHH Japan Best Foods
1. Trợ Lý Kinh Doanh (Sales Assistant For Marketing Leader) Công Ty TNHH Japan Best Foods
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Japan Best Foods
2. Trợ Lý Trưởng Phòng Kinh Doanh Công Ty TNHH Japan Best Foods
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Japan Best Foods
3. Quản Lý Kinh Doanh (Sale Manager) Công Ty TNHH Japan Best Foods
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  24 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Japan Best Foods
4. Nhân Viên Chất Lượng Công Ty TNHH Japan Best Foods
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Japan Best Foods
5. Nhân Viên Thiết Kế Tem Nhãn Công Ty TNHH Japan Best Foods
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Japan Best Foods
6. Công Nhân Sản Xuất Công Ty TNHH Japan Best Foods
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Đồng Nai] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN ĐỒNG PHÁT
8. Nhân Viên Kỹ Thuật CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN ĐỒNG PHÁT
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN ĐỒNG PHÁT
9. Nhân Viên Lập Trình Máy CNC CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN ĐỒNG PHÁT
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN ĐỒNG PHÁT
10. Thợ Phay Cơ Và Đứng Máy Mài CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẠN ĐỒNG PHÁT
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam
11. Kỹ Thuật Viên / Nhân Viên Bảo Trì. Chi Nhánh Công Ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam
12. Nhân Viên Tạp Vụ Chi Nhánh Công Ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chi Nhánh Công Ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam
13. Quản Lý Sản Xuất ( Production Control Assistant Manager ) Chi Nhánh Công Ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Con Cò Vàng
14. Thu Mua Công ty TNHH Con Cò Vàng
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Kỹ Sư Quy Trình (Industrial Engineer) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
16. Nhân Viên Lái Xe Nâng Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Le & Associates
17. [Nhơn Trạch] Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công ty Cổ phần Le & Associates
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. [Biên Hòa] Kế Toán Chi Phí Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  16 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [KCN Nhơn Trạch] - Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. [KCN Nhơn Trạch 3] - Biên Phiên Dịch Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Chat