Tuyển dụng 27 việc làm mysql tại Bình Phước trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 27 việc làm mysql tại Bình Phước trong tháng 09/2019
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
1. Bảo trì Cơ/Điện Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Nhân Viên Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  18/10/2019
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
3. Nhân viên Thí Nghiệm Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
4. Vận Hành Máy Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Bình Phước] Nhân Viên Vận Hành Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Phước...
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Bình Phước] Nhân Viên Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Phước...
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  11 - 13 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH MTV CIRCLES
7. Nhân Viên Telesales CÔNG TY TNHH MTV CIRCLES
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  13/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
8. [Đồng Nai, Bình Phước] Kỹ Sư Bảo Trì/ Vận Hành Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
9. [Đồng Nai - Bình Dương - Bình Phước - Vũng Tàu] Kỹ Sư Bảo Trì Trang Trại Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
10. [Bình Phước] Quản Lý Kho Dược Công Ty Cổ Phần Gon Sa
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  11/10/2019
 • Mức lương:
  100 - 100 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
11. Nhân Viên QC - R&D - Lab Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
12. Bình Phước - Kỹ Sư Điện / Kỹ Sư Cơ Khí Dự Án Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
13. Bình Phước - Kỹ Sư Điện / Kỹ Sư Cơ Khí Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp VinCommerce
14. Cửa Hàng Trưởng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp VinCommerce
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Daiichi Việt Nam
15. [Bình Phước] Nhân Viên Kinh Doanh Khu Vực Công ty TNHH Daiichi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  11 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH SHR Việt nam
16. Giám Đốc Sản Xuất Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước...
 • Thời hạn:
  19/10/2019
 • Mức lương:
  Từ 70 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
17. Chuyên Viên Tổ Quản Lý Hành Chính Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
 • Địa điểm:
  An Giang...
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Từ 1 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
18. Nhân Viên Bảo Vệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
 • Địa điểm:
  Tiền Giang...
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng Công ty Hòa Bình Minh
19. Kế Toán Tổng Công ty Hòa Bình Minh
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
20. Chuyên Viên Vận Hành Máy (Automatic Machine Operator) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  26/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Chat