Tìm việc Môi Trường/xử Lý Chất Thải tại Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020 (7 việc làm)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Bình Dương] Nhân Viên Hse Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm VCP - Hồ Chí Minh
3. Nhân Viên Tư Vấn Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm VCP - Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sheico Việt Nam
4. Nhân Viên An Toàn Môi Trường Công Ty TNHH Sheico Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC
5. Kỹ Sư Nước Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Công ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh
6. Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm Xử Lý Nước Công ty Môi Trường Tầm Nhìn Xanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
7. Chuyên Viên ISO 9001 Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat