Tìm việc Môi Trường/xử Lý Chất Thải tại Đà Nẵng trong tháng 02/2020 (1 việc làm)

Công ty TNHH Interflour Việt Nam
1. Giám Sát Môi Trường (Environment Supervisor) Công ty TNHH Interflour Việt Nam
  • Địa điểm:
    Đà Nẵng
  • Thời hạn:
    14/03/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat