Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa Media Buying tại Đà Nẵng. Có 11 việc làm Media Buying trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa Media Buying tại Đà Nẵng. Có 11 việc làm Media Buying trong tháng 06/2019
Công ty Tnhh Đầu tư Xuất Nhập khẩu Việt Thịnh
1. Nhân Viên Marketing Công ty Tnhh Đầu tư Xuất Nhập khẩu Việt Thịnh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương
2. Nhân Viên Trade Marketing Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  9 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống-Nextads
3. Nhân Viên Cameraman Công ty TNHH Địa Điểm Ăn Uống-Nextads
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Workway
4. Nhân Viên Designer Công ty Cổ phần Workway
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương
5. Nhân Viên CRM (Marketing HCM) Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Hoàng Dương
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần tường kính TID
6. Chuyên Viên Marketing Công ty cổ phần tường kính TID
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Truyền thông HFL
7. Nhân Viên Media Content Công ty TNHH Truyền thông HFL
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  02/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giáo dục và Truyền thông Sáng Tạo Việt
8. Nhân Viên Marketing Online Công ty Cổ phần Giáo dục và Truyền thông Sáng Tạo Việt
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH WEBICO
10. Nội Dung (Content Marketing) Công ty TNHH WEBICO
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kim Gia Phạm
11. Chuyên Viên Product Marketing Công Ty Cổ Phần Kim Gia Phạm
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  08/07/2019
 • Mức lương:
  20 - 22 triệu VNĐ
Chat