Tuyển dụng 743 việc làm marketing research tại Đà Nẵng trong tháng 07/2019 - Trang 5

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 743 việc làm marketing research tại Đà Nẵng trong tháng 07/2019 - Trang 5
Công ty Cổ phần Đức Mạnh
41. Nhân Viên Kinh Doanh Khối Văn Phòng Cho Thuê Công ty Cổ phần Đức Mạnh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đức Mạnh
42. Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Công ty Cổ phần Đức Mạnh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đức Mạnh
43. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Đức Mạnh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đức Mạnh
44. Kỹ Sư An Toàn Lao Động Công ty Cổ phần Đức Mạnh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đức Mạnh
45. Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh Công ty Cổ phần Đức Mạnh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
46. Chuyên Viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
47. Tư Vấn Viên CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
48. Cửa Hàng Trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 1 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
49. Tư Vấn Viên Đội Sales Force CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
50. [Liên Chiểu] Phiên Dịch/Nhân Viên Văn Phòng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
51. [Đà Nẵng] Japanese Testing Leader Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  07/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
52. Front - End Developer (Angular/Reactjs/Vuejs) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
53. [Đà Nẵng] Phiên Dịch Tiếng Nhật (Japanese Translator) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
54. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
55. [Đà Nẵng] Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Kiêm Admin Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
56. [Đà Nẵng] Trợ Lý Kiêm Admin Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
57. [Đà Nẵng] Trợ Lý Kiêm Admin Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 17 triệu VNĐ
Cham Spa & Massage
58. Nhân Viên Buồng Phòng Cham Spa & Massage
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cham Spa & Massage
59. Nhân Viên Lễ Tân Cham Spa & Massage
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Cham Spa & Massage
60. Nhân Viên Tạp Vụ Cham Spa & Massage
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat