TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng

Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa machine learning tại Bình Dương. Có 10 việc làm machine learning trong tháng 05/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa machine learning tại Bình Dương. Có 10 việc làm machine learning trong tháng 05/2019
Công ty TNHH Phần mềm IPS Việt Nam
1. Nhà Phát Triển Kinh Doanh Thông Minh (Business Intelligence Developer) - IPS Software

• Implementation of Data Warehouse / Business Intelligence solutions• Implementation of new functionalities most of your time• Big data Data Lake Analytics, HDInsight, Hadoop• MS Azure Data Lake, ... - [xem chi tiết]

TMA Mobile Solutions
2. RoR Technical Architect - TMS

Working on a training management system where you are able to propose the changes on architecture to address new customer’s requirements. Having opportunities to work on AWS services and the new tech ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Sentifi Việt Nam
3. Senior Backend Engineer - Sentifi

Your RoleWe're looking for software engineers who are passionate about full-stack development in Java and ReactJS. As the leading fintech company in Vietnam building the next generation financial info ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Phần mềm Edgeworks
4. Front - End Developer - Edgeworks

EdgeWorks is a German software research and development company established in 2007 by Jochen Nessel, one of the pioneers in Machine Learning/ AI field.Location: Binh Thanh District, Ho Chi Minh City ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Phát triển phần mềm Toshiba Việt Nam
5. Chuyên Viên Dữ Liệu (Data Scientist) - TSDV

• Technical responsibilityo Collect and process datao Do exploratory data analysis (multivariate statistical analysis, clustering, visulization, etc.)o Conduct statistical inference including statisti ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Phát triển phần mềm Toshiba Việt Nam
6. Chuyên Viên Dữ Liệu (Data Scientist) - TSDV

• Technical responsibilityo Collect and process datao Do exploratory data analysis (multivariate statistical analysis, clustering, visulization, etc.)o Conduct statistical inference including statisti ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Phần mềm Edgeworks
7. Ios Developer - Edgeworks

EdgeWorksis a German software research and development company established in 2007 by Dr. Jochen Nessel, one of the pioneers in Machine Learning field. Location: Binh Thanh District, Ho Chi Minh City ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
8. Chuyên Viên Nghiên Cứu Machine Learning - CMC CORP

Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ (CIST-CMC) Thu thập, quản trị, xử lý, phân tích dữ liệu cho các bài toán tài chính, ngân hàng, bảo hiểm Xây dựng các mô hình phân tích dữ liệu, dự báo dữ liệu Tí ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Phần mềm Edgeworks
9. React Native Developer - Edgeworks

EdgeWorksis a German software research and development company established in 2007 by Dr. Jochen Nessel, one of the pioneers in Machine Learning field. Location: Binh Thanh District, Ho Chi Minh City ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Phần mềm Edgeworks
10. QC / Tester - Edgeworks

EdgeWorksis a German software research and development company established in 2007 by Dr. Jochen Nessel, one of the pioneers in Machine Learning field. Location: Binh Thanh District, Ho Chi Minh City ... - [xem chi tiết]

Tìm kiếm liên quan
Chat