Tuyển dụng 242 việc làm Luật/Pháp Chế trong tháng 08/2019 - Trang 7

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 242 việc làm Luật/Pháp Chế trong tháng 08/2019 - Trang 7
Công Ty Cổ Phần VHRS
61. Giám Đốc Tài Chính Kiêm Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  30 - 70 triệu VNĐ
Khách Sạn Nam Cường
62. Chuyên Viên Pháp Chế Bất Động Sản Khách Sạn Nam Cường
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Intertek Việt Nam
63. Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Services Officer) Công ty TNHH Intertek Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
64. Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tây An
65. Chuyên Viên Thanh Toán Công Ty Cổ Phần Tây An
 • Địa điểm:
  Nghệ An
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tây An
66. Chuyên Viên Pháp Chế Công Ty Cổ Phần Tây An
 • Địa điểm:
  Nghệ An
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Muối Miền Nam
67. Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Muối Miền Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
68. Nhân Viên Hành Pháp (Legal Executive) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  03/09/2019
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH 40 Giờ
69. Cán Bộ Pháp Lý (Legal Officer) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Knitpassion
70. Giám Sát Pháp Lý (Compliance Supervisor) Công ty TNHH Knitpassion
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
71. Tư Vấn Pháp Lý Cao Cấp Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
72. Tư Vấn Cao Cấp Về Thương Mại Quốc Tế Và Dịch Vụ Hải Quan Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
73. Nhân Viên Pháp Lý (Legal Officer) Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
74. Chuyên Viên Phòng Pháp Chế Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thép An Hưng Tường
75. Chuyên Viên Kiểm Soát Ngân Sách Công Ty TNHH Thép An Hưng Tường
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Truyền hình Cáp NTH
76. Trợ Lý Pháp Chế Công ty Cổ phần Truyền hình Cáp NTH
 • Địa điểm:
  Đắk Lắk
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện VN Gelex
77. Trưởng Ban Pháp Chế Tập Đoàn Tổng công ty cổ phần Thiết bị điện VN Gelex
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Mediamart Việt Nam
78. Kiểm Soát Nội Bộ Công ty CP Mediamart Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Mediamart Việt Nam
79. Chuyên Viên Pháp Chế Công ty CP Mediamart Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Uni-President Việt Nam
80. Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ Công Ty TNHH Uni-President Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat