Tìm việc Lễ Tân (Receptionist) bán thời gian tại Hồ Chí Minh trong tháng 12/2019 (5 việc làm)

Công Ty Cổ Phần PQC Hospitality
1. Lễ Tân - White Palace Phạm Văn Đồng Công Ty Cổ Phần PQC Hospitality
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Hostel Anettai
2. Lễ Tân Khách Sạn Hostel Anettai
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH Jolie Siam
3. [Quận 2] Chuyên Viên Lễ Tân Tòa Nhà (Tower Customer Service Agent - Tower Receptionist) Công ty TNHH Jolie Siam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
GOLDEN LOTUS GROUP
4. Lễ Tân GOLDEN LOTUS GROUP
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Tinh Hoa
5. Tiếp Tân Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Tinh Hoa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Chat