Tìm việc Lễ Tân (Receptionist) tại Hồ Chí Minh trong tháng 02/2020 (122 việc làm) - Trang 4

An Lan Hospitality
31. Lễ Tân (Hostess) An Lan Hospitality
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Nha khoa Kim
32. Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính Công ty TNHH Nha khoa Kim
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần IHANOI
33. Nhân Viên Lễ Tân Công ty Cổ phần IHANOI
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH Dịch Vụ Trợ Thính Quang Đức
34. Lễ Tân CÔNG TY TNHH Dịch Vụ Trợ Thính Quang Đức
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Tân Long
35. Nhân Viên Lễ Tân Công Ty TNHH Giải Pháp Kỹ Thuật Tân Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Hillsbeauty Việt Nam
36. Lễ Tân Tư Vấn Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Hillsbeauty Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn
37. Nhân Viên Đón Khách Khách sạn Park Hyatt Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách Sạn Vissai Saigon
38. Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn Vissai Saigon
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Khách sạn Sheraton Sài Gòn
39. Nhân Viên Lễ Tân (Guest Service Agent) Khách sạn Sheraton Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Khách sạn Sheraton Sài Gòn
40. Nhân Viên Bộ Phận Tiền Sảnh ( Butler Front Office) Khách sạn Sheraton Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Khách sạn Sheraton Sài Gòn
41. Thực Tập Sinh Bộ Phận Tiền Sảnh ( Front Office Trainee) Khách sạn Sheraton Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Thông Tin và Thẩm Định Giá Tây Nam Bộ-SIAC
42. Lễ Tân Công ty Cổ Phần Thông Tin và Thẩm Định Giá Tây Nam Bộ-SIAC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mắt Kính Ánh Rạng
43. Nhân Viên Lễ Tân - Hành Chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Mắt Kính Ánh Rạng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
44. Nhân Viên Lễ Tân Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Phú Hưng
45. Nhân Viên Lễ Tân – Hành Chính Công ty cổ phần Bảo hiểm Phi nhân thọ Phú Hưng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Mạc Tích
46. Nhân Viên Lễ Tân / Hành Chính Công Ty TNHH Mạc Tích
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  25/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải trí và Quảng bá Thể thao Sài Gòn
47. Admin Kiêm Lễ Tân (Admin Cum Receptionist) Công ty TNHH Giải trí và Quảng bá Thể thao Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Asia Group
48. Nhân Viên Lễ Tân Asia Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
49. [Thời Vụ] Nhân Viên Lễ Tân Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Chat