Tìm việc Làm Theo Giờ tại Ninh Thuận trong tháng 01/2020 (3 việc làm)

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công
3. Nhân viên bảo vệ Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công
  • Địa điểm:
    Ninh Thuận
  • Thời hạn:
    29/02/2020
  • Mức lương:
    4 - 6 triệu VNĐ
Chat