Tìm việc Làm Theo Giờ làm theo giờ tại Kiên Giang trong tháng 01/2020 (24 việc làm)

Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc
1. Nhân Viên Bếp Chính Âu Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc
2. Nhân Viên Phục Vụ Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc
3. Nhân Viên Lễ Tân Khách sạn Mường Thanh Luxury Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Green Bay Resort Phú Quốc
4. Nhân Viên Lễ Tân Green Bay Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
5. Nhân Viên Bếp Bánh Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
6. Beach Host Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Green Bay Resort Phú Quốc
7. Kỹ Thuật Viên Spa Green Bay Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Oldtown Resort
8. Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Oldtown Resort
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Khách Sạn Brenta
9. Nhân Viên Buồng Phòng Khách Sạn Brenta
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Oldtown Resort
10. Trưởng Bộ Phận Nhà Hàng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Oldtown Resort
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Amarin Resort Phú Quốc
11. Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Amarin Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Amarin Resort Phú Quốc
12. Nhân Viên Lễ Tân Amarin Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Amarin Resort Phú Quốc
13. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện/ Điện Lạnh Amarin Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Amarin Resort Phú Quốc
14. Giám Sát Lễ Tân Amarin Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Amarin Resort Phú Quốc
15. Nhân Viên Pha Chế Amarin Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Amarin Resort Phú Quốc
16. Nhân Viên Vệ Sinh Công Cộng Amarin Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Amarin Resort Phú Quốc
17. Giám Sát Nhà Hàng Amarin Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Amarin Resort Phú Quốc
18. Nhân Viên Buồng Phòng Amarin Resort Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Boulevard Hotel Phú Quốc
19. Nhân Viên Buồng Phòng Boulevard Hotel Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Boulevard Hotel Phú Quốc
20. Nhân Viên Phục Vụ Boulevard Hotel Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat