Tuyển dụng 3 việc làm Kỹ Sư Cầu Nối tại Đà Nẵng trong tháng 11/2019

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Kỹ Sư Cầu Nối Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  40 - 45 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Hải Châu, Đà Nẵng] - Brse Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 50 triệu VNĐ
Công ty cổ phần V-Next
3. Kỹ Sư Cầu Nối - BrSE Công ty cổ phần V-Next
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  46 - 47 triệu VNĐ
Chat