Tìm việc Kiểm Soát Nội Bộ trong tháng 04/2020 (64 việc làm) - Trang 2

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
11. [Thái Nguyên] Nhân Viên HPC Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
12. [Thái Nguyên] Nhân Viên Khảo Sát Dịch Vụ Mạng Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
13. [Thái Nguyên] Nhân Viên HPC Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
14. [Thái Nguyên] Trực Tổng Đài Di Động 198 Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
15. [Thái Nguyên] Tư Vấn Dịch Vụ Mạng Di Động Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
16. [Thái Nguyên] Nhân Viên Trực Tổng Đài 198 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
17. [Thái Nguyên] Nhân Viên Trực Tổng Đài 198 Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
18. [Thái Nguyên] Trực Tổng Đài Di Động 198 Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
19. [Thái Nguyên] Nhân Viên Trực Tổng Đài 198 Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
20. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng - Ngân Hàng TMCP Quân Đội (MB Bank) Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH URC Việt Nam
21. Nhân Viên Audit Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP thủy sản Việt Úc
22. Nhân Viên Kiểm Soát Nội Bộ Công ty CP thủy sản Việt Úc
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
23. Đại Diện Kiểm Soát Nội Bộ - Mảng Tài Chính Kế Toán Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
24. Nhân Viên Văn Phòng Truyền Hình An Viên [HN1] Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
 CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGi 16 M&C
25. Trưởng Phòng Pháp Lý Và Kiểm Soát Nội Bộ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGi 16 M&C
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang
26. Chuyên Viên Cấp Cao Kiểm Soát Nội Bộ Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu An Giang
 • Địa điểm:
  An Giang
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
27. Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ Mảng Xây Dựng Cơ Bản Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu
28. Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ Công ty cổ phần Nhựa Châu Âu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Tập Đoàn Lộc Trời
29. Trưởng Nhóm Kiểm Soát Rủi Ro Tập Đoàn Lộc Trời
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
30. Chuyên Viên Kiểm Toán Nội Bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat