Tuyển dụng 1827 việc làm Kế Toán/Kiểm Toán trong tháng 06/2019 - Trang 4

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 1827 việc làm Kế Toán/Kiểm Toán trong tháng 06/2019 - Trang 4
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ VẠN PHÚC
31. Chuyên Viên Kế Toán CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ VẠN PHÚC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Chi nhánh Công Ty TNHH R-Box Việt Nam tại Hà Nội
32. Kế Toán Kho Chi nhánh Công Ty TNHH R-Box Việt Nam tại Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 6 triệu VNĐ
Les Vergers Du Mekong - Công ty Cổ phần Vườn Trái Cửu Long
33. Kế Toán Kho/Kế Toán Thanh Toán Les Vergers Du Mekong - Công ty Cổ phần Vườn Trái Cửu Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kim Loại Màu và Nhựa Đồng Việt
34. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ phần Kim Loại Màu và Nhựa Đồng Việt
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty T2 The Coffee Game
35. Nhân Viên Thu Ngân Quán Net Công ty T2 The Coffee Game
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư TDI
36. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Đầu tư TDI
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP TM ABA Cooltrans
37. Kế Toán Chi Phí Công ty CP TM ABA Cooltrans
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu
38. Kế Toán Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần MISA
39. Nhân Viên Tư Vấn Công ty Cổ phần MISA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần MISA
40. Nhân Viên Tư Vấn & Hỗ Trợ Khách Hàng Công ty Cổ phần MISA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TSL NETWORKS VIETNAM TẠI HÀ NỘI
41. Nhân Viên Kế Toán CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TSL NETWORKS VIETNAM TẠI HÀ NỘI
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
42. Thu Ngân Nhà Hàng Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cargobus Logitec Vietnam
43. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Cargobus Logitec Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP TMDV Vua Cua
44. Nhân Viên Kế Toán Kho Nhà hàng Công ty CP TMDV Vua Cua
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  100 - 100 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Phương Đông
45. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Phương Đông
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Phương Đông
46. Kế Toán Nội Bộ Công Ty Cổ Phần Dược Liệu Phương Đông
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty CP Thời Trang Toson Việt Nam
47. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty CP Thời Trang Toson Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đào tạo ASK
48. Kế Toán Trưởng Công ty Cổ phần Đào tạo ASK
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  16 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Phong Cách Xuân An
49. Nhân Viên Kiểm Kê Cửa Hàng Công Ty TNHH Phong Cách Xuân An
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp SHTB Việt Nam
50. Nhân Viên Kế Toán Thuế Tại Hà Nội Công ty TNHH dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp SHTB Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Chat