Tìm việc Kế Toán/kiểm Toán tại Bình Dương trong tháng 01/2020 (42 việc làm)

Công ty TNHH SX TM DV Sa Pai
1. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH SX TM DV Sa Pai
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Cắt May Sofa Hoa Sen
2. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ Phần Cắt May Sofa Hoa Sen
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 13 triệu VNĐ
Khách sạn The Mira
3. Nhân Viên Thu Ngân Khách sạn The Mira
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn The Mira
4. Kế Toán Bán Hàng Khách sạn The Mira
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Visimex
5. Kế Toán Kho Điều Chuyên Sâu Công ty Cổ phần Visimex
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH NTPM (Việt Nam)
6. Kế Toán Trường (Chief Accountant) Công Ty TNHH NTPM (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
7. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aje Việt Nam
8. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Aje Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Shun Deng Technology
9. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Shun Deng Technology
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Shun Deng Technology
10. Kế Toán Giá Thành Công Ty TNHH Shun Deng Technology
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sungwoo Vina
11. Kế Toán Trưởng Công ty TNHH Sungwoo Vina
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH DSR VINA
12. Kế Toán Trưởng Công ty TNHH DSR VINA
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Đầu Tư Phát Triển BĐS Vinland
13. Kế Toán Nội Bộ Công Ty Đầu Tư Phát Triển BĐS Vinland
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH BEL Việt Nam
14. Thực Tập Sinh Kế Toán Công ty TNHH BEL Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Mộc Lục
15. Kế Toán Viên Công ty TNHH Mộc Lục
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Mộc Lục
16. Kế Toán Thanh Toán Quỹ Công ty TNHH Mộc Lục
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Mộc Lục
17. Nhân Viên Kế Toán Thống Kê Kho Công ty TNHH Mộc Lục
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Ecco
18. Kế Toán Cao Cấp (Senior Accountant) Ecco
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Cao Phong
19. Kế Toán Kho Công ty TNHH Cao Phong
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sukavina
20. Kế Toán Kho Công Ty TNHH Sukavina
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat