Tuyển dụng 1466 việc làm Kế Toán/kiểm Toán trong tháng 11/2019 - Trang 8

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FORMTEK
71. Nhân Viên Kế Toán CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT FORMTEK
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Sữa Tại Đồng Nai
72. Kế Toán Thuế Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Sữa Tại Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Sữa Tại Đồng Nai
73. Kế Toán Trưởng Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Sữa Tại Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng Công Ty Nhật Huy
74. [Nghĩa Đàn - Nghệ An] Kế Toán Tổng Hợp Tổng Công Ty Nhật Huy
 • Địa điểm:
  Nghệ An
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần
75. Kế Toán Tổng Hợp Kiêm Kế Toán Quản Trị Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 29 triệu VNĐ
Công ty TNHH Kỹ Thuật Quân Bảo
76. Kế Toán Công ty TNHH Kỹ Thuật Quân Bảo
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 25 triệu VNĐ
Chủ Quán Cafe
77. Nhân Viên Kế Toán Kho Chủ Quán Cafe
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
78. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
79. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
80. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty CPTM Sản Xuất Và Dịch Vụ Keiko Việt Nam
81. Trợ Lý Tài Chính Công ty CPTM Sản Xuất Và Dịch Vụ Keiko Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
82. Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tùng Linh Quân
83. Kế Toán Học Việc Công ty TNHH Tùng Linh Quân
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Gạch Men V.T.C
84. Nhân Viên Kế Toán Kho Công ty Cổ Phần Gạch Men V.T.C
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
85. [BÌNH DƯƠNG] NHÂN VIÊN KẾ TOÁN Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
86. Kế Toán Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  16 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
87. Nhân Viên Kế Toán (Công Nợ, Tài Sản, Thu Chi) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN
88. Kế Toán Hàng Hóa CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN
89. Chuyên Viên Kế Toán Sản Xuất CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI THÁI TÂN
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
90. [Bình Dương] Nhân Viên Kế Toán Công Nợ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Chat