Tìm việc Ke Toan Cong No tại Cần Thơ trong tháng 01/2020 (216 việc làm) - Trang 9

Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna
81. Kiểm Soát Nội Bộ Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna
82. Nhân Viên Marketing Online Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna
83. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna
84. Công Nhân Tạp Vụ Công Ty TNHH Dịch Vụ Dafuna
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Tập Đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam
85. Giám Đốc Chi Nhánh Tập Đoàn Công Nghệ T-Tech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
86. Chuyên Viên Kinh Doanh Kênh Phân Phối CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
87. Giám Đốc Nhân Sự (HR Director) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  70 - 92 triệu VNĐ
Công ty Cp Newton Quốc Tế
88. Giám Đốc Miền Công ty Cp Newton Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cp Newton Quốc Tế
89. Chuyên Viên Tuyển Dụng Kinh Doanh Công ty Cp Newton Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cp Newton Quốc Tế
90. Giám Sát Bán Hàng Công ty Cp Newton Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đầu Tư Con Cá Heo
91. Nhân Viên Phụ Kho Hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đầu Tư Con Cá Heo
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bạn Và Tôi
92. Nhân Viên Quản Lý Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Bạn Và Tôi
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Success Training
93. Nhân Viên Đào Tạo Công Ty TNHH Success Training
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Kiến Tường
94. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Truyền Thông Kiến Tường
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH British Council
95. Giám Khảo Ielts (Ielts Speaking Examiners At British Council In Vietnam) Công ty TNHH British Council
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH British Council
96. Giám Thị (Invigilators At The British Council In Vietnam) Công ty TNHH British Council
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  27/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần 216
97. Nhân Viên Thủ Quỹ Công ty cổ phần 216
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần 216
98. Nhân Viên Bếp Công ty cổ phần 216
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công
99. Chuyên Viên Mua Hàng Công Ty Cổ Phần Du Lịch Thành Thành Công
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tài Chính Vietbank
100. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tài Chính Vietbank
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 13 triệu VNĐ
Chat