Tìm việc Ke Toan Cong No tại Cần Thơ trong tháng 02/2020 (309 việc làm) - Trang 5

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Phương Tùng
41. Nhân Viên Hỗ Trợ Cài Đặt Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ Phương Tùng
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Huy Việt - Tây Đô
42. Nhân Viên Kho - Thốt Nốt Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Huy Việt - Tây Đô
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Huy Việt - Tây Đô
43. Nhân Viên Cơ Khí & Điện Công Nghiệp - Thốt Nốt Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Huy Việt - Tây Đô
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Huy Việt - Tây Đô
44. Nhân Viên QC - Thốt Nốt Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Huy Việt - Tây Đô
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Huy Việt - Tây Đô
45. Nhân Viên Kinh Doanh - Thốt Nốt Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Huy Việt - Tây Đô
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vi-Na-Anh
46. Nhân Viên Chăm Sóc Mẫu Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vi-Na-Anh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vi-Na-Anh
47. Tài Xế Dấu B Hoặc C Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vi-Na-Anh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vi-Na-Anh
48. Kế Toán Thuế Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vi-Na-Anh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vi-Na-Anh
49. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vi-Na-Anh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vi-Na-Anh
50. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vi-Na-Anh
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Zenta Thụy Sĩ
52. Nhân Viên Kinh Doanh Miền Tây Và Miền Đông Công Ty TNHH Zenta Thụy Sĩ
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ TDE
53. Cộng Tác Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ TDE
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ TDE
54. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ TDE
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ TDE
55. Lao Động Phổ Thông Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dịch Vụ TDE
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Lam Ngọc
56. Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Công Ty TNHH Lam Ngọc
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Lam Ngọc
57. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Lam Ngọc
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Lam Ngọc
58. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Lam Ngọc
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Lam Ngọc
59. Nhân Viên Tạp Vụ Công Ty TNHH Lam Ngọc
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Lam Ngọc
60. Nhân Viên Bảo Vệ Công Ty TNHH Lam Ngọc
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat