Tìm việc Javascript tại Sơn La trong tháng 01/2020 (62 việc làm)

Công ty Cổ phần JobsGO
1. Lập Trình Viên PHP Công ty Cổ phần JobsGO
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công Ty Linagora Vietnam
2. Full Stack Javascript Developer Công Ty Linagora Vietnam
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Epal
3. Junior Mobile Developer Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Epal
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 18 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Epal
4. Angular Developer Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Epal
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Hà Nội] Javascript Dev Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 36 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
6. Nhân Viên CNTT và Dữ Liệu Trung Tâm Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Cầu Giấy] Senior Java Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  24 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải pháp kết nối Du lịch Việt Nam
8. Developer Công ty TNHH Giải pháp kết nối Du lịch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. [Phú Nhuận] Automation Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  14 - 45 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [Phú Nhuận] Software Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 33 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Hà Nội] PHP Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 40 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Belie (DHC Việt Nam)
12. Web Management Công Ty Cổ Phần Belie (DHC Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Zin Việt Nam
13. Nhân viên Coder Công Ty TNHH Zin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
14. [Hà Nội] Lập Trình Viên Java Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Nexcert Việt Nam
15. Senior Java Developers Công Ty TNHH Nexcert Việt Nam
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  35 - 36 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cybozu Việt Nam
16. Software Developer Công Ty TNHH Cybozu Việt Nam
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần DAC Tech Việt Nam
17. Java Developer Công ty Cổ phần DAC Tech Việt Nam
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 35 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
18. Blockchain Engineer Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  16 - 40 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
19. Phân Tích Nghiệp Vụ (BA) Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 50 triệu VNĐ
Công ty Phần mềm VNPT
20. Lập Trình GIS Công ty Phần mềm VNPT
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 40 triệu VNĐ
Chat