Tìm việc It Support tại Đà Nẵng trong tháng 01/2020 (2 việc làm)

Công ty TNHH Kha Gia Long - Generali Việt Nam
1. IT Operator - IT Infrastructure Section Công ty TNHH Kha Gia Long - Generali Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Asian Tech
2. IT HelpDesk Công Ty TNHH Asian Tech
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat