Tuyển dụng 58 việc làm Html Css tại Quảng Ngãi trong tháng 11/2019 - Trang 2

Công ty Cổ phần AZB
11. Nhân Viên Vật Tư Công ty Cổ phần AZB
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần AZB
12. Thủ Kho Công Trình Công ty Cổ phần AZB
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần AZB
13. Trưởng Nhóm An Toàn Công ty Cổ phần AZB
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
14. Trợ Lý Giám Đốc Chất Lượng (QA Assistant Manager) Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
15. Nhân Viên QE Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Toàn Thắng
16. Tổng Quản Lý (General Manager, Sales - Rotating & Process Equipment) Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Toàn Thắng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Rieker Vietnam Ltd.
17. Nhân Viên Bảo Trì Nhà Xưởng Rieker Vietnam Ltd.
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Rieker Vietnam Ltd.
18. Nhân Viên Thiết Kế Chuyên Về Đế Giày, Form Giày (Designers In Soles, Insole And Last Of The Shoes) Rieker Vietnam Ltd.
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Rieker Vietnam Ltd.
19. Tổ Trưởng May Mẫu Giày Rieker Vietnam Ltd.
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Rieker Vietnam Ltd.
20. Trưởng Bộ Phận Sản Xuất Đế Giày Rieker Vietnam Ltd.
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Rieker Vietnam Ltd.
21. Nhân Viên Thử Size Giày (Shoe’s Testing With Feet Size) Rieker Vietnam Ltd.
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Rieker Vietnam Ltd.
22. Nhân Viên Kế Toán Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội Rieker Vietnam Ltd.
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Rieker Vietnam Ltd.
23. Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự_Trợ Lý Pháp Lý Rieker Vietnam Ltd.
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Rieker Vietnam Ltd.
24. Nhân Viên Lái Xe Vận Hành Xe Nâng Rieker Vietnam Ltd.
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Rieker Vietnam Ltd.
25. Nhân Viên Thiết Kế Mũ Giày Rieker Vietnam Ltd.
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Rieker Vietnam Ltd.
26. Quản Lý Trưởng Bộ Phận Cơ Điện Rieker Vietnam Ltd.
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi...
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Rieker Vietnam Ltd.
27. Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Điện Rieker Vietnam Ltd.
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Rieker Vietnam Ltd.
28. Nhân Viên Phát Triển Mẫu Giày (Shoe’S Developer) Rieker Vietnam Ltd.
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Rieker Vietnam Ltd.
29. Nhiếp Ảnh Gia Rieker Vietnam Ltd.
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách Sạn Cẩm Thành
30. Nhân Viên Lễ Tân Khách Sạn Cẩm Thành
 • Địa điểm:
  Quảng Ngãi
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat