Tìm việc Html Css tại Long An trong tháng 01/2020 (200 việc làm) - Trang 9

Công ty CP SX TM SMC Long An
81. Phó Giám Đốc Nhà Máy Công ty CP SX TM SMC Long An
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
YNG Career Co.,Ltd
82. Trưởng Phòng QA YNG Career Co.,Ltd
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
83. [Long An] Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
84. [KCN Long Hậu, Long An] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  14 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
85. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
86. [Long An] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  14 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
87. Nhân Viên Admin Kiêm Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
88. Quản Lý Sản Xuất Xưởng Gia Công Cơ Khí Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
89. Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
90. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  14 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
91. [Long An] Quản Lý Sản Xuất Xưởng Gia Công Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
92. [Cần Giuộc, Long An] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
93. Kê Toán Kiêm Admin Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
96. [ Cần Giuộc] Nhân Viên Hành Chính Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
99. [Long An] Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
100. Admin/Accounting Staff Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Chat