Tìm việc Html Css tại Long An trong tháng 03/2020 (117 việc làm) - Trang 8

Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
71. Nhân Viên Hành Chính - Lễ Tân Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
72. Kế Toán Chi Phí Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
73. Trợ Lý Giám Đốc Phòng QC Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
74. Chuyên Viên Iso Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bê Tông Tiền Phong
75. Công Nhân Gia Công Mặt Bích Công ty TNHH Bê Tông Tiền Phong
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  18/01/2022
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP SX TM SMC Long An
76. Nhân Viên Thí Nghiệm Công Trường Công ty CP SX TM SMC Long An
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP SX TM SMC Long An
77. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty CP SX TM SMC Long An
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM - DV Diên Khánh
78. Nhân Viên Sales Thị Trường Thuốc BVTV Và Phân Bón Công Ty TNHH TM - DV Diên Khánh
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
79. Nhân Viên Thống Kê Công Ty TNHH Thủy Sản Simmy
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thép Top Pro
80. Nhân Viên Kho Công ty TNHH Thép Top Pro
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thép Top Pro
81. Nhân Viên Phiên Dịch Công ty TNHH Thép Top Pro
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thép Top Pro
82. Trợ Lý Kinh Doanh Công ty TNHH Thép Top Pro
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thép Top Pro
83. Nhân Viên KCS Công ty TNHH Thép Top Pro
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH VLXD Trường Thịnh
84. Tài Xế Lái Xe Nâng Công ty TNHH VLXD Trường Thịnh
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV ASG Toàn Cầu
85. Tổ Trưởng Ngành May Công Ty TNHH MTV ASG Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Long Hậu (LHC)
86. Chuyên Viên Quản Lý Dự Án Công ty Cổ Phần Long Hậu (LHC)
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Long Hậu (LHC)
87. Nhân Viên Vận Hành Xử Lý Nước Thải Công ty Cổ Phần Long Hậu (LHC)
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat