Tìm việc Html Css tại Long An trong tháng 01/2020 (200 việc làm) - Trang 3

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tungtex Fashions (Việt Nam)
21. Phụ Kho Công Ty TNHH Một Thành Viên Tungtex Fashions (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tungtex Fashions (Việt Nam)
22. Phụ Kho Công Ty TNHH Một Thành Viên Tungtex Fashions (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tungtex Fashions (Việt Nam)
23. Tạp Vụ Công Ty TNHH Một Thành Viên Tungtex Fashions (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Tungtex Fashions (Việt Nam)
24. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Một Thành Viên Tungtex Fashions (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
25. Admin/Accounting Staff Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
26. [Long An] Nhân Viên Hành Chính Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
27. Quản Lý Sản Xuất Xưởng Gia Công 1 & Kỹ Thuật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
30. Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
31. [Long An] Nhân Viên Qa Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  11 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Liên Doanh Công Nghiệp Dệt Tân Á
34. Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Liên Doanh Công Nghiệp Dệt Tân Á
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  100 - 100 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH TENSILE MEMBRANE STRUCTURE VIỆT NAM
35. Nhân Viên Vẽ Thiết Kế Autocad 2D/ 3D CÔNG TY TNHH TENSILE MEMBRANE STRUCTURE VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Môi Trường Nguyệt Minh 2
37. Tài Xế Lái Xe Tải Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Môi Trường Nguyệt Minh 2
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Global Fashion
38. Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Công Ty TNHH MTV Global Fashion
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
39. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty Cổ Phần Minh Hữu Liên
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Bachchambard Đà Nẵng - CN Long An
40. Tài Xế Lái Xe Công ty CP Bachchambard Đà Nẵng - CN Long An
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat