Tuyển dụng 57 việc làm html css tại Bến Tre trong tháng 07/2019 - Trang 3

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 57 việc làm html css tại Bến Tre trong tháng 07/2019 - Trang 3
 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
21. Trưởng Phòng Nhân Sự Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
22. Chuyên Viên Nghiên Cứu Và Phát Triển Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
23. Nhân Viên Xử Lý Nước Thải Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  23/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
24. Nhân Viên Vận Hành Lò Hơi Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  23/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
25. Nhân Viên Phát Triển Vùng Nguyên Liệu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
26. Nhân Viên Hỗ Trợ Kinh Doanh (Sales Admin) Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
27. Trưởng Bộ Phận Mua Hàng Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
28. Chuyên Viên Bán Hàng Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
29. Chuyên Viên Chính Sách Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
30. Trưởng Ca Sản Xuất Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  23/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
31. Chuyên Viên Kinh Doanh Quốc Tế Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
32. Trưởng Bộ Phận Bảo Trì Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH PVS Việt Nam
33. Nhân Viên Kỹ Thuật Nuôi Trồng Thủy Sản Công Ty TNHH PVS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hiệp Thanh
34. Quản Lý Sản Xuất - Bến Tre Công Ty TNHH Hiệp Thanh
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hiệp Thanh
35. Nhân Viên Sale Admin Công Ty TNHH Hiệp Thanh
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hiệp Thanh
36. Nhân Viên IT Công Ty TNHH Hiệp Thanh
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM DV Lê Mây
37. Giám Sát Bán Hàng Công ty TNHH SX TM DV Lê Mây
 • Địa điểm:
  Bến Tre
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Chat