Tìm việc Họa Viên Kiến Trúc trong tháng 04/2020 (23 việc làm) - Trang 2

Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
11. Nhân Viên Thiết Kế - Chỉnh Sửa Hình Ảnh Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Đà Nẵng] Họa Viên Kiến Trúc Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat