Tìm việc Hệ Nhúng tại Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020 (1 việc làm)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Japan] - Embedded Software Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    29/01/2020
  • Mức lương:
    50 - 60 triệu VNĐ
Chat