Tìm việc Hành Chính Văn Phòng làm theo giờ tại Hồ Chí Minh trong tháng 12/2019 (1 việc làm)

Công ty TNHH Amway Việt Nam
1. Trợ Lý Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Service Assistant) Công ty TNHH Amway Việt Nam
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    12/01/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat