Tìm việc Hành Chính Văn Phòng tại Hồ Chí Minh trong tháng 02/2020 (355 việc làm) - Trang 9

Công Ty Cổ Phần Jaya Travel
81. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Jaya Travel
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Trung Tâm Mỹ Thuật Wow Art
82. Nhân Viên Vận Hành Trung Tâm Giáo Dục Trung Tâm Mỹ Thuật Wow Art
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  2 - 3 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Phú Ngọc Minh
83. Trợ Lý Thư Ký Công Ty TNHH MTV Phú Ngọc Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Phú Ngọc Minh
84. Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Công Ty TNHH MTV Phú Ngọc Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Phú Ngọc Minh
85. Trợ Lý Giám Đốc Công Ty TNHH MTV Phú Ngọc Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH RMS VIỆT NAM
86. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự CÔNG TY TNHH RMS VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH sản xuất mặt nạ tươi Xinh Lắm Cơ í
87. Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH sản xuất mặt nạ tươi Xinh Lắm Cơ í
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH HCSP
88. Nhân Viên Văn Phòng Công ty TNHH HCSP
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
89. Nhân Viên Lễ Tân Hành Chính Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sài Gòn Smile
90. Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Công ty TNHH Sài Gòn Smile
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH EF Education First
91. Thực Tập Bộ Phận Thị Thực Công ty TNHH EF Education First
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Phong Hải Kim
92. Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Công ty CP Phong Hải Kim
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Tư Vấn Du Học Đại Thiên Sơn
93. Tư Vấn Du Học Công Ty Tư Vấn Du Học Đại Thiên Sơn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Gotec Việt Nam
94. Trưởng Phòng Hành Chính Công ty TNHH Gotec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
95. Sale Admin Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Trang Thiết Bị Ánh Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Cơ Khí NCM
96. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ Phần Cơ Khí NCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty Nội Thất Zenhomes
97. Nhân Viên Hành Chính Kế Toán Công ty Nội Thất Zenhomes
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM - DV Diên Khánh
98. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty TNHH TM - DV Diên Khánh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
FUTA Bus Lines
99. Nhân Viên Tuyển Dụng FUTA Bus Lines
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
100. Nhân Viên Hành Chính Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat