Tuyển dụng 351 việc làm Hành Chính Văn Phòng tại Hồ Chí Minh trong tháng 11/2019 - Trang 4

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
32. Nhân Viên Hành Chính Kiêm Kế Toán (Admin Cum Acccountant) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VNDB
33. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VNDB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
34. Admin Kiêm Kế Toán Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
35. [HCM] Kế Toán Kiêm Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
36. [Quận 3] Nhân Viên Hành Chính Kiêm Kế Toán (Admin Cum Acccountant) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phát Triển Truyền Thông RT Mama
41. Nhân Viên Kế Toán Nội Bộ Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Phát Triển Truyền Thông RT Mama
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
42. [ Quận 1] Thư Ký Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  16 - 24 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CENTRAL LAND
43. Nhân Viên Sales Admin CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CENTRAL LAND
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH QUESTEK Việt Nam
44. Nhân Viên Kiểm Tra Chứng Từ / Nhân Viên Kho Công ty TNHH QUESTEK Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
45. [HCM] Thư Ký Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  16 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
46. [Quận 12] Kế Toán Kiêm Admin Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
49. [Quận 9] Giám Sát Nhân Sự (HR Supervisor) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Chat