Tìm việc Hành Chính Văn Phòng tại Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020 (183 việc làm) - Trang 2

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thủy Lê
11. Kế Toán Tổng Hợp Kiêm Hành Chính Nhân Sự Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thủy Lê
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Bizidex Vietnam
12. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty TNHH Bizidex Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Client of JobsGO
13. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Client of JobsGO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH BHNT Cathay Việt Nam
14. Nhân Viên Thẩm Định (Fresher) Công ty TNHH BHNT Cathay Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Quận 3, HCM] Nhân Viên HCNS Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. [HCM] Kế Toán Kiêm Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thái Sơn S.P
17. Nhân Viên Hỗ Trợ Ngành May Công ty TNHH Thái Sơn S.P
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. [Phú Nhuận] HR Organizer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Serenity Holding Việt Nam
19. Lễ Tân Kiêm Quản Lý Văn Phòng (Receptionist Cum Office Admin) Công ty TNHH Serenity Holding Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Mười
20. Nhân Viên Hành Chánh Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Tổng Hợp Mười
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH PT Interior
21. Chuyên Viên Nhân Sự Công Ty TNHH PT Interior
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Học viện Công nghệ và Nội dung số VTC
22. Nhân Viên Quan Hệ Sinh Viên (Student Relation Officer) Học viện Công nghệ và Nội dung số VTC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nam Tài Vượng
23. Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Công ty TNHH Nam Tài Vượng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Học viện Công nghệ và Nội dung số VTC
24. Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Học viện Công nghệ và Nội dung số VTC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
25. [Quận 3] Back Office Staff Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
26. Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 16 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Peopleone
27. Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Peopleone
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tân Hùng Cơ
28. Thư Ký Văn Phòng Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tân Hùng Cơ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty CP Dược phẩm Vipharco
29. Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty CP Dược phẩm Vipharco
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Diamond Star
30. Nhân Viên Thu Nhận Hồ Sơ Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Diamond Star
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat