Tìm việc Hành Chính Văn Phòng tại Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020 (254 việc làm) - Trang 10

Tập đoàn Hà Yến
91. Nhân Viên Sale Admin Tập đoàn Hà Yến
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần K-Decor
92. Nhân Viên Hành Chính Thu Mua Công Ty Cổ Phần K-Decor
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CPSX Thiết bị Điện CN Cát Vạn Lợi
93. Sale Admin Công ty CPSX Thiết bị Điện CN Cát Vạn Lợi
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cỏ Bốn Lá
94. Quản Trị Viên Phòng Pháp Lý Công Ty TNHH Cỏ Bốn Lá
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Akzo Nobel Paints Vietnam
95. Đại Diện Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Services Representative) Akzo Nobel Paints Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
KOSAIDO HR VIETNAM
96. Nhân Viên Song Ngữ Nhật - Anh KOSAIDO HR VIETNAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  23 - 26 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
97. Chuyên Viên Đào Tạo Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH HLA Garment (Việt Nam)
98. Trợ Lý Phát Triển Kinh Doanh (Business Development Assistant) Công ty TNHH HLA Garment (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
MAYBANK KIM ENG SECURITIES COMPANY LIMITED
99. Nhân Viên Phòng Thiếu Nại (Senior Officer, Compliance Department) MAYBANK KIM ENG SECURITIES COMPANY LIMITED
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MAYBANK KIM ENG SECURITIES COMPANY LIMITED
100. Nhân Viên Vận Hành (Senior Operations Officer/Officer , Operations Department) MAYBANK KIM ENG SECURITIES COMPANY LIMITED
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dược Hậu Giang
101. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty Cổ Phần Dược Hậu Giang
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  Đến 10 triệu VNĐ
Lotte Viet Nam Shopping Joint Stock Company
102. Trợ Lý (Korean Assistant) Lotte Viet Nam Shopping Joint Stock Company
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 17 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO
103. Nhân Viên Phân Tích Số Liệu Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
 Công ty cổ phần Đại Tân Việt
104. Trợ Lý Giám Đốc Thương Hiệu ( Assistant Brand Manager) Công ty cổ phần Đại Tân Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
108. [Bình Dương] Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat