Tìm việc Hàn Xì tại Đà Nẵng trong tháng 12/2019 (4 việc làm)

Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung
1. Công Nhân Lao Động (Hàn, Cơ Khí, Phổ Thông) Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  02/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
2. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Du lịch quốc tế Hòa bình
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 6 triệu VNĐ
Công Ty Tnhh MTV Kính Thành
3. Thợ Hàn / Thợ Phụ Cơ Khí Công Ty Tnhh MTV Kính Thành
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Tổng Công Ty Đối Tác Chân Thật
4. Công Nhân Sửa Chữa Container Tổng Công Ty Đối Tác Chân Thật
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat