Tìm việc Giao Hàng(Shipper) tại Hồ Chí Minh trong tháng 02/2020 (25 việc làm)

Công TY TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL - VNPT
1. Nhân Viên Tập Sự - Chuyển Phát Nhanh DHL Công TY TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL - VNPT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Điện Trở Đốt Nóng Việt Hùng
2. Nhân Viên Giao Hàng Công Ty TNHH Điện Trở Đốt Nóng Việt Hùng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
3. [Thủ Đức - HCM] Nhân Viên Giao Hàng (Hỗ Trợ Cửa Hàng) Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhật Trung Việt
4. Nhân Viên Giao Hàng Công ty TNHH Nhật Trung Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX - TM - DV Kiện Năng
5. Lao Động Giao Nhận Công ty TNHH SX - TM - DV Kiện Năng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Trí Việt Luật
6. Giao Nhận Hồ Sơ Công Ty TNHH Tư Vấn Thương Mại Trí Việt Luật
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Chopp
7. Nhân Viên Giao Hàng (Chopper) Công ty TNHH MTV Chopp
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  3 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
8. Nhân Viên Giao Hàng (Hỗ Trợ Cửa Hàng) Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH R Star
9. Nhân Viên Giao Hàng Xe Máy Công ty TNHH R Star
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Từ 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thiết Bị Văn Phòng Gia Văn
10. Nhân Viên Giao Hàng Công Ty TNHH Thiết Bị Văn Phòng Gia Văn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM DV XNK Lê Huy
11. Nhân Viên Giao Hàng Công Ty TNHH TM DV XNK Lê Huy
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tanlongdigi
12. Nhân Viên Giao Hàng Công Ty Cổ Phần Tanlongdigi
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Global Viet Foods
13. Nhân Viên Giao Hàng Công Ty TNHH Global Viet Foods
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Fobe
14. Nhân Viên Giao Hàng Công Ty TNHH Fobe
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Lửa Việt
15. Nhân Viên Giao Hàng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Lửa Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Cửa Hàng Vòng Bi Công Nghiệp Hiệp Thành
16. Nhân Viên Soạn Hàng Cửa Hàng Vòng Bi Công Nghiệp Hiệp Thành
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TIE
17. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần TIE
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Vũ Minh
18. Nhân Viên Giao Nhận Công Ty TNHH Vũ Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH XNK Phát Triển Đông Dương
19. Nhân Viên Giao Hàng Công ty TNHH XNK Phát Triển Đông Dương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ DOB
20. Nhân Viên Giao Hàng Xe Máy Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ DOB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat